Karpaty Naszym Domem

Od lat prowadzone są rozmowy na temat rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej. Ma on połączyć cały łuk Karpat – od gór Rumunii, aż po czeskie Morawy. Gdyby tak się stało, powstałaby wspólna marka promująca region na arenie międzynarodowej. Prace nad szlakiem już trwają. Sam pomysł zrodził się w gorczańskiej Ochotnicy – pierwszej beskidzkiej wsi lokowanej na prawie wołoskim w 1416 r. Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej oraz Oddział Związku Podhalan przyczyniły się do opisania i oznakowania pierwszego odcinka szlaku. Prace nad wytyczeniem kolejnych wciąż trwają. Znajdą się przy nim miejsca, gdzie prowadzony jest wypas, jak również miejsca, w których odbywają się okolicznościowe imprezy. Pracownicy i studenci Instytutu Krajobrazu Politechniki Krakowskiej zinwentaryzowali tereny, a także pozostałości gospodarki pasterskiej. Zostały przez nich zaprojektowane drogowskazy, tablice informacyjne, punkty widokowe i wypoczynkowe. Na terenie Beskidu Śląskiego mają zostać włączone gminy, w których prowadzony jest program Owca Plus tj. Brenna, Istebna, Rajcza i Jeleśnia. Inicjatorzy mają nadzieję, że szlak przyczyni się do ożywienia ruchu turystycznego, a tym samym przyniesie zyski mieszkańcom. Trwają także prace nad koncepcją rozwoju szlaku oraz zapewnieniem jej skutecznej realizacji. W tym celu została powołana grupa robocza do spraw turystyki, działająca przy Porozumieniu Karpackim „Karpaty Naszym Domem”.