Rok 2012 Rokiem Turystyki Rowerowej

Projekt przewiduje zorganizowanie ogólnopolskiej akcji „Bezpiecznie na rowerze” adresowanej do wszystkich oraz konkurs „Gmina przyjazna rowerzystom” adresowany do jednostek samorządowych, a także konkursy: „Turystyczna Rodzinka”, plastyczny – „Moja rodzina na rowerowym szlaku” i fotograficzny – „Rowerzysta na szlaku”. Regulaminy konkursów znajdują się na stronie www.narowerze.pttk.pl/konkursy. Projekt ma na celu promować wśród wielopokoleniowego społeczeństwa zagospodarowanie czasu wolnego i prozdrowotny tryb życia, a także poznawanie walorów turystyczno- krajoznawczych, poprzez zdobywanie Kolarskiej Odznaki Turystycznej. W ramach projektu ukaże się poradnik dla początkujących rowerzystów „Wybieram rower”, a także będzie możliwość uczestniczenia w warsztatach „Mama, tata, rower i ja”, które odbywać się będą od 31.08-02.09. Przewidziana jest również międzynarodowa konferencja „Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie” z udziałem przedstawicieli UECT (Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej). Zakończenie projektu przewidziane jest w połowie listopada. Odbędzie się wówczas konferencja podsumowująca wszystkie działania, wystawa prac laureatów i wręczenie certyfikatów gminom przyjaznym rowerzystom. Więcej informacji nastronie www.narowerze.pttk.pl.