I Transgraniczny Festiwal Folklorystyczny

Festiwal ma na celu promowanie folkloru Polski, Czech i Słowacji. Niewątpliwie ma się przyczynić do nawiązania współpracy między zespołami, która być może z czasem zaowocuje przenikaniem się kultur i wzbogaceniem repertuarów zespołów o scenki wykraczające poza granice państw, z których pochodzą. Na festiwal zostały zaproszone po dwa zespoły z Czech, Słowacji i Polski. Najważniejszym założeniem festiwalu, jest pokazanie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Euroregion Śląsk Cieszyński, podobieństw i różnic w tańcach, śpiewie i muzyce trzech graniczących ze sobą państw. W związku z festiwalem zostanie wydany folder, zawierający informacje nt. poszczególnych zespołów, słowa piosenki charakterystycznej dla każdego z trzech krajów oraz krótki słowniczek polsko-czesko-słowacki. Wydawnictwo oprócz roli typowo informacyjnej, będzie pełniło funkcję mini kompendium wiedzy. Program festiwalu będzie obejmował m.in.: spotkanie gości festiwalu z władzami miasta Cieszyna, spotkanie integracyjne zespołów, pochód ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, koncert inauguracyjny, koncert podczas „Dni Oszeldy” w Nieborach, nabożeństwo festiwalowe, prezentacje zespołów na cieszyńskim rynku oraz koncert finałowy. Festiwal będzie miał charakter konkursowy. Zadaniem Jury, składającego się z kierowników artystycznych bądź choreografów oraz z kierowników muzycznych, będzie nagrodzenie każdego zespołu za specyficzne dla niego walory artystyczne np. technika, muzyka, wokal czy całokształt. Ciekawostką jest fakt, że podczas koncertu finałowego 4-osobowe delegacje z każdego zespołu, wspólnie zatańczą układ tańców cieszyńskich, którego nauczą się podczas festiwalu. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w festiwalu. Już teraz gwarantujemy wszystkim uczestnikom wiele wspaniałych wrażeń artystycznych. Organizatorem festiwalu jest Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.


tekst: Karolina Małysz