Stok na Dębowcu

Na terenie o powierzchni 6,5 ha powstaje stok o długości około 600 m i przepustowości 2400 os./h. Na szczyt, narciarzy wywozić będzie czteroosobowa kanapa, na którą wsiadanie dodatkowo ułatwi wyciąg taśmowy. Oprócz tego najmłodsi narciarze będą mogli korzystać z trasy przystosowanej do nauki jazdy o długości 84 m do ich dyspozycji pozostanie także wyciąg orczykowy. Różnica poziomów większego stoku wynosić będzie 106 m, mniejszego 19 m. Stok będzie posiadał oświetlenie, a także system sztucznego naśnieżania. Na górnej stacji znajdą się pomieszczenia ogólnotechniczne, na dolnej kasy biletowe oraz pomieszczenia dla ratowników i administracji. Zgodnie z założeniami prace nad budową kompleksu narciarskiego powinny zakończyć się w listopadzie.