Europejskie Drzewo Roku 2013

Rosnący w miejscowości Kozy (k. Bielska-Białej) pomnikowy okaz 200-letniego platana reprezentuje całą Polskę
w tegorocznym konkursie na EUROPEJSKIE DRZEWO ROKU. Konkurs, którego współinicjatorem jest Klub Gaja, stawia sobie za cel promowanie nie tyle samych drzew, ale przede wszystkim ich związku z lokalną społecznością. Taki związek w przypadku koziańskiego platana okazuje się nad wyraz ważny i widoczny. Otoczenie tego unikatowego drzewa, utworzonego z kilku zrośniętych ze sobą sadzonek, jest nie tylko miejscem spotkań i wielu wydarzeń takich jak: dożynki, Dni Kóz, Sylwester, czy zawody sportowe, w których start i meta usytuowane są w cieniu drzewa; platan stał się także inspiracją dla utworzenia przez lokalną społeczność honorowego wyróżnienia „Platan”, w którym podkreśla się wkład laureatów w działania dla dobra publicznego. Drzewo stało się niejako żywym dowodem na wierność postawom i zaangażowanie w życie mieszkańców Kóz. To pod rozłożystymi konarami drzewa wzrastają nie tylko nowe pokolenia, ale rodzi się też ich troska o naturę i tożsamość tej ziemi. Platan jest w Kozach „zielonym sercem”, którego bicie już od przeszło 200 lat współbrzmi z losami tego miejsca, miejsca dla wszystkich przyjaznego.

W 2012 roku drzewo zostało zgłoszone przez Urząd Gminy Kozy do ogólnopolskiego konkursu,
w którym – dzięki zaangażowaniu internautów, sympatyków koziańskiego platana – zwyciężyło, pozostawiając w tyle słynnego „Bartka”.  Obecnie koziański platan reprezentuje nasz kraj w europejskim konkursie na Drzewo Roku, a samo głosowanie rozpocznie się już niedługo, bo 1 lutego.  
W związku z tym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w internetowym głosowaniu na Europejskie Drzewo Roku.
Możemy oddać swój głos na stronach: www.kozy.pl , www.facebook/razemdlaplatana , www.swietodrzewa.pl